728 x 90Viet Spring University Project

Tìm hiểu và khai triển mẫu mực đời sống Việt Nam hàm chứa trong câu “mẹ tròn con vuông”. Đây là lời chúc cổ truyền đặc biệt Việt Nam được người mình liên tục nhắc đi nhắc lại mỗi khi có mẹ mới con mới, coi như khuôn vàng thước ngọc ,như suối nguồn hạnh phúc, như bửu bối truyền đời của người Việt. Tìm hiểu trong tinh thần đại học là ước mong được tham khảo rộng rãi với nhiều người và tìm được tới nơi tới chốn để có thể kiểm nghiệm trong thực hành.

Mô thức Mẹ Tròn Con Vuông thể hiện trong tổ chức xã hội thành mô thức Dân Tròn Nước Vuông. Từ khuôn mẫu hạnh phúc gia đình chuyển hóa thành khuôn mẫu hài hòa xã hội.

  • Gởi bài tới email:

    vutri@vietspringuniversityproject.com

Nhắn Tin

Xin vui lòng nhắn tin hoặc góm ý kiến

Liên Lạc

Phone

(713) 775-8046
(713) 391-4256

Email

vutri@vietspringuniversityproject.com