Giám Đốc trường trên đường Trần Hoàng Quân.. Saigon..

Cựu Trung tá Phan Văn Sương, Người Sáng lập Trường Nam Sinh Mù đầu tiên tại Việt Nam April 26, 2019 Cựu Trung tá Phan Văn Sương, Người Sáng lập Trường Nam Sinh Mù đầu tiên tại Việt Nam .   Nếu người Mỹ hãnh diện có những người như bà Helen Keller, vừa mù vừa